Építész BSc képzés

Kiknek ajánljuk:
Elsősorban műszaki beállítottságú, precíz, konstruálni szerető diákoknak.

A szakmáról
Az építészmérnöki szakma mind a tevékenység tárgyát (különféle épületek és szerkezetek), mind a tevékenység jellegét (tervezés, építés, fenntartás, menedzselés), mind a megrendelés forrásait (közösségi és magán), mind a munkaadó szervezetek típusait (kisebb-nagyobb vállalkozások, államigazgatás, önkormányzatok) tekintve rendkívül széleskörű.

Így találod meg a felvételi tájékoztatóban:
SZE-MTK (Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar)
A-N-A (alapképzés - nappali - államilag finanszírozott) vagy A-N-K (alapképzés - nappali - költségtérítéses)

Diploma megnevezése: építészmérnök
Képzési idő: 8 félév

A képzésről
A szak célja építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítő tevékenység (kivitelezés, gyártás, szolgáltatás, vállalkozás, szakhatósági munka, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére. A szakon végzettek a természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén irányítás mellett alkalmassá válnak az említett műszaki feladatok megoldására. A hallgatóknak 6 hét fizikai, 6 hét technikusi, 6 hét tervezőirodai és 6 hét közigazgatási gyakorlatból kettő választott, a képzés jellegének és sajátosságainak megfelelő szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Épületszerkezeti konstruktőr szakirány
A képzés célja, hogy a leendő építészmérnökök megismerkedjenek az épületszerkezeti részletek tervezésével, továbbá a kivitelei tervek készítésének alapvető folyamatával és módszereivel. A képzés keretében hallgatóink tapasztalatot szereznek az építészmérnöki szakma gyakorlásához szükséges komplex tervezési ismeretek alkalmazásában.

Településtervezés szakirány
A képzés során a leendő építészmérnökök átfogó ismereteket szereznek a települések működtetése és a kommunális feladatok megoldása területén. Megismerik a településtervezés alapvető szempontjait, módszereit és folyamatát. Jártasságot szereznek az urbanisztika ismeretkörében és alkalmazásában.

Továbbtanulás
A képzést sikeresen elvégzők az alábbi mesterszakokon folytathatják tanulmányaikat: Szerkezettervező építészmérnök MSc, Településmérnök MSc. A mesterképzésben résztvevők egy konkrét szakmai terület feladatainak önálló megoldására készülnek fel, és képessé válhatnak a szakra épülő PhD-képzésben való részvételre.

Átjárás lehetősége az Építészmérnöki Bsc szakról az Építész egységes osztatlan képzésre:

1. Az átjárás optimális ideje a második félév vége. Az átvett hallgatók két sikeres félév után problémamentesen tudnak bekapcsolódni az osztatlan képzés harmadik félévébe, egyetlen plusz tárgyat, a "Térkompozíciót" kell felvenniük.
Az átvehető hallgatók száma a szakok mindenkori létszámarányának figyelembe vételével, 10-15 fő.
Az átvehető, államilag finanszírozott Építészmérnöki BSc szakos hallgató az átvételt követően is államilag finanszírozott képzésben marad (amennyiben a törvényileg előírt 12 félévnyi államilag finanszírozott félévéből még rendelkezésre áll számára).

2. Az alkalmas hallgatók kiválasztása
Az alkalmas hallgatókat az osztatlan képzésre jelentkezők közül az Épülettervezési Tanszék által összeállított háromtagú bizottság választja ki
– az addig elvégzett két félév szakmai tárgyainak eredménye,
– az "Épülettervezés Alapjai I-II" tárgyaból összeállított portfólió,
– valamint a tavaszi vizsgaidőszak után az Épülettervési Tanszék által kiírt egyhetes "kretatív-pályázat" súlyozott elbírálásával.

Elhelyezkedés
Az egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének adatai alapján végzett hallgatóink 42%-a a diploma átvételekor már rendelkezett állással, fél éven belül mindenki el tudott helyezkedni. A leendő építészmérnököket egyrészt új beruházások, másrészt épületrekonstrukciós munkák esetében alkalmazhatják.

Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)


Építész BSc képzés mintatanterve ITT megtekinthető.


Épületszerkezeti-konstruktőr szakirány mintatanterve ITT megtekinthető.


Településtervezés szakirány mintatanterve ITT megtekinthető.

Épülettervezési Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!