Építész osztatlan egységes képzés

Kiknek ajánljuk:
Elsősorban kreatív, a társművészetek iránt nyitott, alkotni, új dolgot kitalálni és megvalósítani szerető diákoknak.

Képzési cél:
Okleveles építészek képzése, akik képesek az épített környezet alakításának VALAMENNYI feladatát ellátni, település- és területrendezési feladatokat, épületek építészeti tervezési feladatait, épületfelújítási, műemlékvédelmi feladatokat, képzettségüknek megfelelő elméleti tudományos és oktatási tevékenységet folytatni, szakterületük építésigazgatási és hatósági feladatait irányítani.
Olyan szakemberek képzése, akik bizonyos gyakorlat után képesek ellátni a tervezésben résztvevő team vezetését, koordinálását, akik társadalomtudományok és művészetek iránti érdeklődésük, fogékonyságuk révén képesek egy olyan tevékenységet magas szinten végezni, mely csak kisebb hányadában mérnökség, nagyobb részében művészet.

Így találod meg a felvételi tájékoztatóban:
SZE-ÉÉKK (Széchenyi István Egyetem, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar)
O-N-A (osztatlan - nappali - államilag finanszírozott) vagy O-N-K (osztatlan - nappali - költségtérítéses)

Diploma megnevezése: okleveles építész
Képzési idő: 10 félév

A képzésről
Intézményünkben egyetemi szintű építőmérnök és településmérnök képzés is folyik, ami kedvező helyzetet teremt az építészmérnök képzés számára, hiszen a rokon szakterületekről számos minősített oktató tantárgyát felvehetik hallgatóink. Ez a komplexitás fontos pillére a minőségi képzésnek. Az egyetem széles képzési területe lehetőséget ad arra is, hogy az alaptárgyak területén (matematika, közgazdaságtan, jog) már meglévő, Győrben akkreditált egyetemi képzésekhez kapcsolódhassunk.

Szakunkon Győr és a régió elismert, vezető építészei oktatnak, az építészet technikai részét szolgáló szakterületek oktatói a hazai kutatás és szerkezetfejlesztés élvonalába tartoznak.

Az eddigi jelentkezési és felvételi adatok azt mutatják, hogy képzésünk iránt jelentős, egyre növekvő érdeklődés mutatkozik. Hazánkban okleveles építészmérnököket csak a BME - n és a Széchenyi István Egyetem képez, a felvételi pontszámaink közel azonosak.

A Széchenyi István Egyetem építész szakja 2010-től teljes körű európai uniós akkreditációval rendelkezik, tehát az ötéves osztatlan képzésünkben szerzett építészmérnöki oklevéllel az EU valamennyi országában teljes körű tervezési jogosultsággal rendelkeznek majd a nálunk végzettek.

Továbbtanulás
Intézményünkben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola PhD képzése várja végzett hallgatóinkat, emellett az alábbi mesterszakokon lehet folytatni a tanulmányokat: Településmérnök, Infrastruktúra építőmérnök.

Elhelyezkedés
Végzett hallgatóink az EU-n belül teljes körű tervezési jogosultsággal rendelkeznek. Tervező irodák, kivitelező vállalatok, felsőoktatás, önkormányzatok várják a jól képzett építészmérnök szakembereket, jellemzően az alábbi területek: építéskivitelezés, épület- és településtervezés, építésigazgatás, építőanyagipar és -kereskedelem.

Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)


Építész osztatlan egységes képzés mintatanterve ITT megtekinthető.

Épülettervezési Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!